Moduł‚ administracyjny

Rejestracja użytkowników w systemie poczty Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rejestracja: krok 1
Imię : 
Nazwisko : 
Jednostka : 
Telefon : 

Podstawowy adres mail zostanie wygenerowany automatycznie.

Uwagi : 

      


Wszelkie uwagi można kierować na adres serwis@uz.zgora.pl,
(C) Centrum Komputerowe UZ, 2011, Ostatnia aktualizacja: 02 czerwca 2011r.